• En generell regel är att visa hänsyn. Klockan 23:00-07:00 ska det vara tyst på campingplatsen.
 • Stör inte lugnet på campingplatsen, kör i gånghastighet och så lite som möjligt.
 • Bommen hålls stängd kl. 23:00-06:00. Den som kommer till campingplatsen efter kl. 23:00 måste
  därför parkera bilen på gästparkeringen utanför området.
 • En bil per incheckad enhet är tillåten innanför campingens bommar (untantag Luxus stugorna).
 • Besökare är endast välkomna dagtid. Gästen ansvarar för att besökaren följer de regler och anvisningar som finns.
  Besökare ska parkera sina bilar på gästparkeringen utanför campingen.
 • Biltvätt endast tillåten på avsedd plats.
 • Husvagnstoaletter eller spillvattenlungor tömmes endast i servicebyggnadens utslagsback.
 • Öppen eld på mark samt engångsgrillar är förbjudna. Grillar måste ha minst 30 cm höga ben och de ska vara släckta senast 23:00.
  Grillning endast med kol eller gasol. I campingens murade grillar är endast kol tillåtet.
 • Båtar och surfingbrädor får ej användas inom avbojat strandområde.
 • Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Att kasta eller sparka boll bland tält och husvagnar accepteras inte.
 • Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri. Använd miljöstationen och sortera dina sopor där.
 • All form av försäljning eller marknadsföring inom campingområdet är förbjudet.
 • Campingvärden eller personal ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar.

HTML tutorial