Allmänt:
Dragsö Camping & Stugby är medlemmar i SCR Svensk Camping. Därför behöver ni ett Camping Key Europe eller ett Camping ID för att bo hos oss (gäller ej stugor/rum). Camping Key Europe är ett premium kort med årsavgift som ger olika rabatter, mer information hittar ni här. Camping ID är helt gratis och används endast för incheckning. Läs mer om Camping ID.
Innehar man ej Camping Key Europe eller Camping ID kan man lösa detta på plats vid incheckning.
Vid oförutsedda händelser förbehåller vi oss rätten att byta ditt bokade boende till likvärdigt boende eller campingplats.

Vid bokning:
Vid bokning utfärdas i regel en bokningsbekräftelse som sändes till gästen via e-post, alternativt post om e-post saknas.
Om ni inte har mottagit bokningsbekräftelsen eller fakturan måste detta meddelas snarast.
För att bokningen skall gälla krävs att anmälningsavgift jämte bokningsavgift och eventuellt avbeställningsskydd inbetalats senast 14 dagar efter bokningen gjorts. Anmälningsavgiften är 30% av totalbeloppet dock lägst 500 kronor. Är det totala värdet av bokningen lägre, skall hela beloppet inbetalas.
Senast 30 dagar innan ankomst skall slutlikvid erläggas för hela bokningen. Bokning närmre än 30 dagar innan ankomst skall betalas till fullo direkt vid bokningstillfället. Bokningsavgift tillkommer med 80:- eller 40:- om man bokar via vår online-bokning.

Vid avbokning:
Avbeställningsskyddet gäller per enhet och kostar 250:- eller 200:- om man bokar via vår online-bokning och gäller vid sjukdom/olycksfall fram till dagen innan ankomst senast klockan 13:00. Återbetalning sker mot uppvisande av läkarintyg med avdrag för avbeställningsskydd och expeditionsavgift. Avbokning med avbeställningsskydd återbetalas med avdrag om avbokning sker senast 15 dagar innan ankomst utan krav på läkarintyg (avdrag vid online-bokning 490:- annars 580:-). Vid påbörjad vistelse sker ingen återbetalning. Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig den totala inbetalningen för bokningen och objektet kan nyttjas av anläggningen till annan kund. Sent bokat, ej betalt objekt hålles för kunden såvitt annat inte avtalats, till klockan 18.00 tillträdesdagen.
Avbokning sker skriftligt via formuläret https://www.dragso.se/avbokning/
Har du inget avbeställningsskydd gäller ingen återbetalning.

Incheckningstider:
Incheckningstiden är tidigast kl. 15.00.
Ankomster senare än 16:30 skall meddelas under låg och mellansäsong.
Alla ankomster senare än 20:00 skall meddelas under hög och peaksäsong.
Tänk på att stugor alltid måste vara betalda innan tillträde ges, det går bra att betala vid ankomst enligt våra öppettider för sen bokning.
Vid sent bokat och ankomst efter stängning kan betalning ske via Swish efter överenskommelse med receptionen för att få tillträde till enheten.

Utcheckningstider:
Utcheckningstiden för campingtomter är senast kl. 13:00. För stugor, rum och båt sker utcheckning senast kl. 12:00.
Vid försenad utcheckning äger campingplatsen rätt att erlägga ytterligare en dygnsavgift.

Storlek på ekipage:
Våra platser varierar i storlek. Det åligger er som kund att tillse att platsen är tillräckligt stor för ert ekipage.
Får ekipaget inte plats på bokad tomt enligt personalen erbjuds annan plats om möjlighet finns, eventuell mellanskillnad betalas av gästen. Är vi fullbokade och byte av plats inte är möjligt avbokas platsen med återbetalning. Se våra platsstorlekar här.
Observera att orange zon är för mindre ekipage. Kontakta oss för att hitta rätt plats.

Ordningsregler:
På campingplatsen tillämpas SCR Svensk Campings ordningsregler. Lokalt finns dessutom vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndigheters påbud. Informationen finns i broschyren som ges vid
incheckningstillfället.
Avsteg mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Försäkringar:
Gästen ombesörjer själv det skydd hen anser erforderligt såsom ansvars-, fordons-, olycksfalls- och resgodsförsäkring.
För incheckad gäst med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Campingplatsens ansvar:
Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden.
Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Parkering:
Endast en bil per incheckad plats eller stuga är tillåtet, undantag Luxus stugorna där två bilar är tillåtet. Extra bilar hänvisas till gästparkeringen utanför campingområdet. Gällande gäster med båttrailer: parkering för båttrailer måste bokas i förväg mot en tilläggsavgift.

Fiskeregler:
Fiskepaketen är generellt för tre personer, vid extra personer tillkommer en kostnad och detta måste meddelas senast vid ankomst.
(Våra rekommendationer är att man inte är fler än tre personer i båtarna då transportsträckorna tar för lång tid pga. att båten blir för tung för planing.)
För att gäddbeståndet skall bevaras är det Catch and Release fiske som gäller. En gädda per person och båt är tillåtet att ta upp för att äta. Denna måste vara mellan 40-75cm. Rovfiske är absolut förbjudet. Man kan därmed avvisas från båt utan återbetalning om detta upptäcks.

OBS båtarna är inte försäkrade:
Skulle skada på båt eller motor uppstå får man stå för hela kostnaden själv. Allt efter offert ifrån Marina. Alla som hyr båt på Dragsö Camping & Stugby AB fyller i en kreditkortsfullmakt som infattar betalning vid eventuell skada. Denna fullmakt kan delas upp på max två personer.

När anmälningsavgiften är betalad eller kunden incheckad godkänns bokningsregler ovan.

HTML tutorial