Allmänt:
Dragsö Camping är medlemmar i SCR Svensk Camping därav behöver ni ett Camping Key Europe eller ett Camping ID för att bo hos oss. Camping Key Europe är ett premium kort som kostar 160:- per år och är fullspäckat med olika rabatter mer information hittar ni här. Camping ID är helt gratis. Checkar man in med ett Camping ID måste man betala för sin vistelse hos senast vid ankomst. Läs mer om Camping ID.  Innehar man ej Camping Key Europe eller Camping ID kan man lösa detta på plats vid incheckning.

Vid Bokning:
Vid bokning utfärdas i regel bokningsbekräftelse som sändes till gästen via post eller e-post.
Om ni inte har mottagit bokningsbekräftelse/faktura ifrån oss måste detta meddelas.
För att bokningen skall gälla krävs att anmälningsavgift jämte bokningsavgift och eventuellt avbeställningsskydd inbetalats senast 14 dagar efter bokningen gjorts. Anmälningsavgiften är beroende på bokningens storlek. För stuga 30% av totalbeloppet dock lägst 500 kronor och för campingtomt 30% av totalbeloppet dock lägst 500:-. Är det totala värdet av bokningen lägre, skall hela beloppet inbetalas. 30 dagar innan ankomst skall slutlikvid erläggas för hela bokningen. Bokning senare än 30 dagar innan ankomst skall betalas till fullo direkt vid bokningstillfället. Bokningsavgift tillkommer med 80:-.

Internetbokning:
Vid Internetbokning utfärdas i regel bokningsbekräftelse som sändes till gästen via e-post detta tar 0-2 arbetsdagar.Om ni inte har emottagit bokningsbekräftelse/faktura ifrån oss måste detta meddelas.
Vid bokning Online direkt på vår hemsida är bokningsavgiften endast 40: -.

Avbokning 2019:
Med avbeställningsskydd: Kan erhållas mot en avgift om 250:-/objekt för bokning av stugor, rum och camping som omfattar fler än två nätter. Avbokas objektet med avbeställningsskydd 30-15 dagar innan ankomst återbetalas beloppet*. 14-1 dagar innan ankomst i samband med akut sjukdom eller olycksfall som kan styrkas av läkarintyg återbetalas beloppet*. Avbeställningsskyddet gäller fram till klockan 18:00 dagen före ankomst.
Gäller Ej påbörjad vistelse.

Avbokning utan avbeställningsskydd 2019:
Avbokning utan avbeställningsskydd, mer än 30 dagar innan ankomsten återbetalas anmälningsavgiften *. Avbokning mellan 30-15 dagar före ankomsten återbetalas 50% av totalbeloppet*.
Avbokning 14-1 dagar återbetalas inget av det inbetalade beloppet. Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig den totala inbetalningen för bokningen och objektet kan nyttjas av anläggningen till annan kund. Sent bokat, ej betalt objekt hålles för kunden såvitt annat inte avtalats, till klockan 18.00 tillträdesdagen.

* med avdrag av avbeställningsskydd, expeditionsavgift på 250:- samt bokningsavgiften.

Avbokning 2020:
Avbeställningsskydd kostar 250:- och gäller vid sjukdom/olycksfall fram till dagen innan ankomst. Återbetalning sker mot uppvisande av läkarintyg med avdrag för avbeställningsskydd och expeditionsavgift. Avbokning med avbeställningsskydd återbetalas med avdrag om avbokning sker senast 15 dagar innan ankomst utan krav på läkarintyg (avdrag vid onlinebokning 450:- annars 500:-).  Har du inget avbeställningsskydd gäller ingen återbetalning.

Incheckningstider:
Incheckningstiden på campingen för campingtomter, stugor, rum, båt och liknande är tidigast kl. 15.00. Ankomster senare än klockan 18:00 skall meddelas receptionen.

Utcheckningstider:
Utcheckningstiden på campingen för campingtomter, stugor, rum, båt och liknande är senast kl. 12.00. Vid försenad utcheckning äger campingplatsen rätt att utta ytterligare dygnsavgift.

Ordningsregler:
På campingplatsen tillämpas de av Nordiska campingorganisationerna antagna ordningsreglerna. Lokalt finns dessutom vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndighets påbud.
Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Försäkringar:
Gästen ombesörjer själv det skydd hen anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Betalning:
För campingtomt tillämpas betalning i efterskott vid direktincheckning utan föregående bokning. Gäst är dock, vid anfordran, skyldig att erlägga avgifter och hyror i förskott. För stugor, rum etc. krävs i regel betalning i förskott.

Campingplatsens ansvar:
Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden.
Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Parkering:
Endast en bil per incheckad plats eller stuga är tillåtet, undantag Luxus stugorna där två bilar är tillåtet. Extra bilar hänvisas till den stora gästparkeringen utanför campingområdet. Gällande gäster med båttrailer: parkering för båttrailer måste bokas i förväg till en tilläggsavgift.

Vi skyddar dina personuppgifter (GDPR):
Vi har en rättslig förpliktelse att samla in dina personuppgifter för att göra en bokning. Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara dina uppgifter i sju år. Dragsö Camping har en utförlig integritetspolicy hur vi behandlar och skyddar era personuppgifter. Vill som kund vill ta del av dem kontaktar ni oss.

Fiskeregler:
Våra fiskepaket är för tre personer, vid extra personer tillkommer en kostnad och detta måste meddelas senast vid ankomst. (Våra rekommendationer är att man inte är fler än tre personer båtarna då transportsträckorna tar för lång tid pga. båten blir för tung för planing.) För att gäddbeståndet skall bevaras är det Catch and Release fiske som gäller. En gädda per person och dag är tillåtet att ta upp för att äta. Rovfiske är absolut förbjudet. Man kan därmed avvisas från båt utan återbetalning om rovfiske upptäcks.

OBS båtarna är ej försäkrade:
Skulle skada på båt eller motor uppstå får man stå för hela kostnaden själv. Allt efter offert ifrån Marinan. Alla som hyr båt på Dragsö Bad & Camping AB fyller i en kreditkorts fullmakt som infattar betalning vid eventuell skada. Denna fullmakt kan delas upp på max två personer.

När anmälningsavgiften är betalad eller kunden incheckad godkänds bokningsregler ovan.