Vi tror på hållbarhet!

Energi:
De stora energiförbrukarna på campingen är den el som går till våra gäster på campingområdet, uppvärmning av lokaler samt uppvärmning av varmvatten. Vi begränsar kunder till 10A på området för att minimera förbrukningen. Detta är fullt tillräckligt för att värma upp sitt ekipage och att använda vanlig hushållsel.
Varmvatten värms idag upp med varmvattenberedare med varmvattenväxlare samt med luft-vattenpump. Vi byter succesivt ut systemen i servicehusen mot så energisnåla system som möjligt. Till exempel när vi  2021 byggde ut vårt östra servicehus så bytte vi ut vårt gamla system mot ett nytt med en energibesparing på ca 40 000 kWh årligen.
All belysning är utbytt mot LED samt de platser där det går har vi rörelsevakter.
Alla gemensamma lokaler, förutom centrala servicehuset, värms idag upp med moderna luft-luftpumpar.
Solceller:
Vi har som policy att när vi bygger nya hus eller renoverar så ska det där det är möjligt sättas upp solceller.
2021 har vi en anläggning på ca 17 000 kWh på restaurangen samt en på 9000 kWh på östra servicehuset.
Vatten:
Vi är stolta över att vattenförbrukningen hos oss är väldigt låg. Vi som anläggning med personal, boende gäster samt alla som besöker oss från Karlskrona gör per dag endast av med 18 liter per person. Medelsförbrukningen i Sverige är 140liter per person och dag!
 
Återvinning:
På området finns det under högsäsong fyra stycken återvinningsstationer. Hushållssopor läggs i de blå containrarna, metallförpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas läggs i avsedda kärl.
Plast, wellpapp samt pappersförpackingar kan sorteras på grannön Saltö. Glöm inte att lägga PET-flaskor och burkar (även import) i PantaMera. Övrig sortering hänvisas till Mältans återvinningsstation i Bubbetorp.
PantaMera:
Vi är stolta att årligen kunna bidra till WWF och projektet Rädda Östersjön med pant som läggs i någon av våra fyra PantaMera-containrar. 2020 skänktes 34 178kr. Vi hoppas att detta ökar genom att fler lägger PET-flaskor samt burkar i rätt kärl!
Matsvinn:
I Restaurang Havsviken blir det ibland mat över på luncherna. I appen Karma eller i butikens mejerikyl kan man köpa dessa lunchpaket till halva priset.
Fordon:
På området kör personalen omkring med elbilar. Vinka gärna till vaktis eller till receptionisterna!
Våra båtar körs på bensinsnåla motorer och bottenmålas inte. Istället skrapar vi dem två gånger årligen för att förhindra beväxning.
 
TIPSA OSS:
Vi vet att vi alltid kan bli bättre och uppskattar verkligen feedback.
Tipsa oss gärna på info@dragso.se och märk mailet med ”Hållbarhetstips”.

HTML tutorial